kup bilety online

Cennik

Duża Scena

Miejsca numerowane

Tytuł sztuki

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 3

150 zł
130 zł
100 zł
120 zł
100 zł
80 zł
100 zł
80 zł
55 zł
120 zł
100 zł
80 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
150 zł
130 zł
100 zł
90 zł
75 zł
45 zł
120 zł
100 zł
80 zł
75 zł
55 zł
40 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
200 zł
170 zł
120 zł
90 zł
75 zł
45 zł
100 zł
80 zł
55 zł
90 zł
75 zł
45 zł
100 zł
80 zł
55 zł
30 zł
30 zł
30 zł
75 zł
55 zł
40 zł
100 zł
80 zł
55 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
120 zł
100 zł
80 zł
120 zł
100 zł
80 zł
90 zł
75 zł
45 zł
100 zł
85 zł
55 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł

Wejściówki na Dużej Scenie są w cenie 50 zł na spektakle w 1. i 2. kategorii cenowej (150 zł, 130 zł, 100 zł oraz 120 zł, 100 zł i 80 zł) lub w cenie 30 zł na spektakle w pozostałych kategoriach cenowych.

Mała Scena - Fioletowe pończochy

Miejsca nienumerowane

Tytuł sztuki

Cała
sala

50 zł
50 zł
50 zł

Od 1 stycznia wejściówki na Małej Scenie są w cenie 30 zł na spektakle w 1. kategorii cenowej (70 zł) lub w cenie 25 zł na spektakle w pozostałych kategoriach cenowych.
Wejściówki dostępne są tylko wtedy, gdy na widowni nie wszystkie miejsca zostały wykupione.

Duża Scena

Miejsca numerowane

Tytuł sztuki

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 3

80 zł
65 zł
45 zł
80 zł
65 zł
45 zł
100 zł
80 zł
50 zł
100 zł
80 zł
50 zł
100 zł
80 zł
50 zł
100 zł
80 zł
50 zł
80 zł
65 zł
45 zł
70 zł
50 zł
35 zł
120 zł
100 zł
80 zł
80 zł
65 zł
45 zł
80 zł
65 zł
45 zł
80 zł
65 zł
45 zł
70 zł
50 zł
35 zł
120 zł
100 zł
80 zł
70 zł
50 zł
35 zł
70 zł
50 zł
35 zł
100 zł
80 zł
50 zł
100 zł
80 zł
50 zł

Wejściówki na Dużej Scenie są w cenie 30 zł na spektakle w 1. i 2. kategorii cenowej (120 zł, 100 zł, 80 zł oraz 100 zł, 80 zł, 50 zł) lub w cenie 25 zł na spektakle w pozostałych kategoriach cenowych.

Mała Scena - Och-Cafe Teatr

Miejsca nienumerowane

Tytuł sztuki

Cała
sala

Wejściówki na Małej Scenie są w cenie 30 zł na spektakle w 1. kategorii cenowej (70 zł) lub w cenie 25 zł na spektakle w pozostałych kategoriach cenowych. Wejściówki dostępne są tylko wtedy, gdy na widowni nie wszystkie miejsca zostały wykupione.

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

Mecenas
Technologiczny
Teatrów

Doradca
Prawny
Teatrów

Wyposażenie teatrów
dofinansowano
ze środków

PREMIERY W 2018 R.
DOFINANSOWANE PRZEZ


Patroni medialni