kup bilety online

Cennik

Duża Scena

Miejsca numerowane

Tytuł sztuki

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 3

150 zł
135 zł
100 zł
90 zł
75 zł
45 zł
120 zł
105 zł
80 zł
100 zł
85 zł
55 zł
120 zł
105 zł
80 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
150 zł
135 zł
100 zł
100 zł
85 zł
55 zł
90 zł
75 zł
45 zł
200 zł
170 zł
120 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
100 zł
85 zł
55 zł
90 zł
75 zł
45 zł
100 zł
85 zł
55 zł
100 zł
85 zł
55 zł
30 zł
30 zł
30 zł
75 zł
55 zł
40 zł
100 zł
85 zł
55 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
120 zł
105 zł
80 zł
100 zł
85 zł
55 zł
120 zł
105 zł
80 zł
90 zł
75 zł
45 zł

Wejściówki na Dużej Scenie są w cenie 50 zł na spektakle w 1. i 2. kategorii cenowej (150 zł, 135 zł, 100 zł oraz 120 zł, 105 zł i 80 zł) lub w cenie 30 zł na spektakle w pozostałych kategoriach cenowych.

Mała Scena - Fioletowe pończochy

Miejsca nienumerowane

Tytuł sztuki

Cała
sala

70 zł
70 zł

Wejściówki na Małej Scenie są w cenie 30 zł na spektakle w 1. kategorii cenowej (70 zł) lub w cenie 25 zł na spektakle w pozostałych kategoriach cenowych.
Wejściówki na Małej Scenie dostępne są tylko wtedy, gdy na widowni nie wszystkie miejsca zostały wykupione.

Duża Scena

Miejsca numerowane

Tytuł sztuki

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 3

120 zł
105 zł
80 zł
100 zł
85 zł
55 zł
90 zł
75 zł
45 zł
120 zł
105 zł
80 zł
40 zł
40 zł
40 zł
129 zł
109 zł
89 zł
90 zł
75 zł
45 zł
100 zł
85 zł
55 zł
100 zł
85 zł
55 zł
100 zł
85 zł
55 zł
100 zł
85 zł
55 zł
120 zł
105 zł
80 zł
120 zł
105 zł
80 zł
90 zł
75 zł
45 zł
100 zł
85 zł
55 zł
90 zł
75 zł
45 zł
90 zł
75 zł
45 zł
75 zł
60 zł
35 zł
120 zł
105 zł
80 zł
75 zł
60 zł
35 zł
100 zł
85 zł
55 zł
100 zł
85 zł
55 zł

Wejściówki na Dużej Scenie są w cenie 30 zł na spektakle w 1. i 2. kategorii cenowej (120 zł, 105 zł, 80 zł oraz 100 zł, 85 zł, 55 zł) lub w cenie 25 zł na spektakle w pozostałych kategoriach cenowych.

Mała Scena - Och-Cafe Teatr

Miejsca nienumerowane

Tytuł sztuki

Cała
sala

Wejściówki na Małej Scenie są w cenie 30 zł na spektakle w 1. kategorii cenowej (70 zł) lub w cenie 25 zł na spektakle w pozostałych kategoriach cenowych. Wejściówki na Małej Scenie dostępne są tylko wtedy, gdy na widowni nie wszystkie miejsca zostały wykupione.

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

Mecenas
Technologiczny
Teatrów

Doradca
Prawny
Teatrów

Wyposażenie teatrów
dofinansowano
ze środków

PREMIERY W 2019 R.
DOFINANSOWANE PRZEZ


Patroni medialni