Aktualności

kup bilety online

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Szanowni Widzowie!

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 12 czerwca 2020 roku (do odwołania) w naszych teatrach obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z ich akceptacją.

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:

  • złożenia pisemnego oświadczenie, że według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
  • zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie,
  • zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
  • zdezynfekowania rąk przed wejściem do Teatru.

Dokumenty do pobrania: REGULAMIN UCZESTNICTWA oraz OŚWIADCZENIE.

Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek prosimy o zachowanie dystansu 2 metrów.

Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W miarę możliwości wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze. W celu zapewnienia Widzom dodatkowego bezpieczeństwa i komfortu Teatr umożliwi wychodzenie z teatru po spektaklach także wyjściami ewakuacyjnymi.

Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w teatrze nie obowiązuje wobec osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

[grafika: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki oraz studio graficzne NOVIKI]


Dodatkowe informacje

 

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

Mecenas
Technologiczny
Teatrów

billenium

Doradca
prawny
teatrów

cms

WYPOSAŻENIE TEATRÓW
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

zporr mkidn

PREMIERY W 2020 R.
DOFINANSOWANE PRZEZ

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01.png

PATRONI MEDIALNI

gazeta-wyborcza-logo warszawa wyborcza pl do-sieci tokfm cjg24-mobile gazetapl uroda
Z OSTATNIEJ CHWILI !
X