Aktualności

kup bilety online

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

Szanowni Widzowie!

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 12 czerwca 2020 roku (do odwołania) w naszych teatrach obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z ich akceptacją.

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:

  • zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
  • zdezynfekowania rąk przed wejściem do Teatru,
  • zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie.

 

Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek prosimy o zachowanie dystansu 2 metrów.

Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W miarę możliwości wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze. W celu zapewnienia Widzom dodatkowego bezpieczeństwa i komfortu Teatr umożliwi wychodzenie z teatru po spektaklach także wyjściami ewakuacyjnymi.

Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą organizowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami, w związku z czym numery miejsc określone na biletach wstępu mogą nieznacznie różnić się od numerów miejsc, które Państwu ostatecznie zaproponujemy. Przepraszamy za te potencjalne niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy Widza, który:

  • uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  • jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).

Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Wydarzenia. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.

Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

[grafika: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki oraz studio graficzne NOVIKI]


Dodatkowe informacje

 

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

Mecenas
Technologiczny
Teatrów

Doradca
prawny
teatrów

WYPOSAŻENIE TEATRÓW
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

PREMIERY W 2020 R.
DOFINANSOWANE PRZEZ

PATRONI MEDIALNI

Z OSTATNIEJ CHWILI !
X