Aktualności

kup bilety online

Powstała Unia Teatrów Niezależnych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż 12 maja 2020 roku przedstawiciele teatrów niezależnych i niezależnych producentów teatralnych: Teatru Druga Strefa, Teatru Studio Buffo, Teatru Capitol, Teatru Gudejko, Teatru IMKA, Teatru Kamienica, Komuny Warszawa, Teatru Fundacji Kamila Maćkowiaka, Och-Teatru, Teatru Polonia, Teatru Soho, Tito Productions oraz Teatru WARSawy identyfikując potrzebę wspólnej reprezentacji i komunikacji celów oraz potrzeb wobec administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i lokalnej, zdecydowali o zawiązaniu porozumienia pod nazwą Unia Teatrów Niezależnych.

1. Celami Porozumienia, do realizacji w krótkim i długim horyzoncie czasowym, są:

- promocja kultury i uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez teatr wśród społeczeństwa,
- informowanie społeczeństwa o działalności teatrów niezależnych,
- uczestnictwo w dyskusji o stanie kultury i działalności kulturalnej, w tym działalności teatrów niezależnych,
- uczestnictwo w procesach regulacyjnych na poziomie centralnym i lokalnym w sprawach o znaczeniu dla kultury i działalności teatrów niezależnych,
- reprezentacja wobec instytucji i organizacji pokrewnych, które oddziałują na życie kulturalne,
- definiowanie standardów prowadzenia działalności kulturalnej przez niezależne instytucje kultury, w tym standardów bezpieczeństwa dla aktorów i widzów,
- promocja równego dostępu do zasobów ludzkich i finansowych pozwalających współtworzyć kulturę i życie kulturalne.

2. W krótkim horyzoncie czasowym Sygnatariusze Porozumienia zamierzają uczestniczyć w dyskusjach dotyczących działalności instytucji kultury po zakończeniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego w związku z obecnością wirusa SARS-CoV-2, w tym:

- momentu powtórnego rozpoczęcia działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury,
- warunków sanitarnych powtórnego rozpoczęcia działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury,
- bezpieczeństwa widzów i zasad ich uczestnictwa w życiu kulturalnym,
- wsparcia administracji publicznej w przywróceniu działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury oraz jej kontynuacji.

3. Sygnatariusze Porozumienia podejmą działania celem sformalizowania swojej współpracy poprzez założenie organizacji w formie stowarzyszenia lub związku pracodawców.

4. Porozumienie jest otwarte dla przedstawicieli innych teatrów i instytucji kultury, których cele są zbieżne z celami Sygnatariuszy niniejszego Porozumienia, na zasadach określonych w statucie organizacji, jaka zostanie formalnie założona przez Sygnatariuszy.

Teatr Druga Strefa
Teatr Studio Buffo
Teatr Capitol
Teatr Gudejko
Teatr IMKA
Teatr Kamienica
Komuna Warszawa
Fundacja Kamila Maćkowiaka
Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury
Studio Teatralne Koło
Tito Production
Teatr WARSawy


Dodatkowe informacje

 

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

Mecenas
Technologiczny
Teatrów

Doradca
prawny
teatrów

WYPOSAŻENIE TEATRÓW
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

PREMIERY W 2020 R.
DOFINANSOWANE PRZEZ

PATRONI MEDIALNI

Z OSTATNIEJ CHWILI !
X