kup bilety online

Spektakl

Szkoła Teatru

SZKOŁA TEATRU

Udział biorą
Agata Witkowska
Krzysztof Włosiński
W nagraniach filmowych występują:
TADEUSZ BRADECKI
ŁUKASZ CZUJ
KRYSTYNA JANDA
DARIUSZ MIŁKOWSKI
MAGDALENA PIEKORZ
ANDRZEJ SEWERYN
MICHAŁ ZADARA
MICHAŁ ZNANIECKI

Autorski i oryginalny program edukacyjny SZKOŁA TEATRU Teatru Rozrywki z Chorzowaadresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Miejscem spotkania jest teatr. Tak pomyślana lokalizacja zajęć pozwala młodzieży na żywy kontakt z materią teatru i na wykorzystanie do celów edukacyjnych nowoczesnego i w pełni profesjonalnego wyposażenia technicznego jakim teatr dysponuje.

Program lekcji teatralnych SZKOŁY TEATRU opracowywany został przez teoretyków i praktyków teatru, przy współpracy z Centrum Sztuki Filmowej. Zarejestrowaliśmy, specjalnie dla naszych potrzeb, wypowiedzi wybitnych i ciekawych twórców teatru m. in. Krystyny Jandy, Andrzeja Seweryna, Tadeusza Bradeckiego, Michała Zadary, Łukasza Czuja, Magdaleny Piekorz, Michała Znanieckiego.
Z perspektywy reżysera przyjrzymy się złożonym relacjom łączącym współtwórców teatralnego widowiska i poszczególnym jego elementom. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży mają charakter otwarty, interaktywny. Poprzez zderzenie różnych form prezentacji: pokazów, projekcji, fragmentów spektakli, oraz poglądów, opinii, teorii i praktyk teatralnych pragniemy młodym widzom prezentować bogactwo form współczesnego teatru.

Temat listopadowej lekcji: reżyser – autor - tekst

Lekcja poświęcona reżyserskiej lekturze tekstu, wyobraźni, nadaniu tekstowi literackiemu scenicznego kształtu. Pokazuje teatralnymi środkami bardzo osobistą czynność jaką jest czytanietekstu. Interesują nas relacje i wzajemne zależności zachodzące między reżyserem, autorem tekstu i samym tekstem. Opowiadamy o miejscu w którym rodzi się pomysł na spektakl, o tekście jako źródle reżyserskiej inspiracji. Rozszyfrowywanie sensów, tropienie znaczeń, odkrywanie w tekście teatru, który każdy reżyser nosi w sobie, praca nad tekstem i nadawanie mu scenicznego kształtu – to procesy tajemnicze i frapujące. O swoich doświadczeniach z tekstem mówią wybitni twórcy polskiego teatru. Aktorzy na scenie, “czarno na białym”, razem z widzami, szukając klucza do odczytania tekstu, sięgają do gier słownych, zabawnych, czasem absurdalnych skojarzeń, szekspirowskich przekładów, odautorskich didaskaliów, a przede wszystkim nieskrępowanej twórczej wyobraźni.

WSZYSTKIE BILETY w cenie 15 zł
ZAPRASZAMY!

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

Mecenas
Technologiczny
Teatrów

Doradca
Prawny
Teatrów

Wyposażenie teatrów
dofinansowano
ze środków

PREMIERY W 2020 R.
DOFINANSOWANE PRZEZ


Patroni medialni